X 

Wybrane realizacje na terenach przygotowanych przez
Zespół Marketingu Nieruchomości w latach 1995-2000