X 

Publikacje o Kolonii Artystów
w Młodym Mieście Gdańsku