ZARZĄDZANIE MIASTEM
Erasmus


UN-Metro


Wiedeń


Pierwsze doświadczenia związane z zarządzaniem miastem Roman Sebastyański zdobywał zaraz po zakończeniu studiów na Wydziale Architektury PG, w Urzędzie Miejskim w Gdyni, pracując jako asystent amerykańskiego doradcy Zarządu Miasta ds. planowania rozwoju, w tym w szczególności: strategii rozwoju gospodarczego, polityki rozwoju przestrzennego oraz gospodarowania gruntami.

Po rocznej pracy w Urzędzie Miejskim w Gdyni, wyjeżdża do Rotterdamu na dwuletnie podyplomowe studia magisterskie zarządzania miastem (Urban Management) w Urban Management Center, utworzonego przez Erasmus University oraz Institute for Housing and Urban Development Studies. Interesuje się przede wszystkim zarządzaniem metropoliami, poszukując rozwiązań do zastosowania dla Trójmiasta. Przy pisaniu pracy magisterskiej pt. "Strategie rozwoju gospodarczego w metropolitalnych miastach Europy Zachodniej" (Economic Development Strategies in Western European Metropolitan Cities) korzysta bogatych doświadczeń European Institute for Comparative Urban Research (Euricur).

Po powrocie z Rotterdamu zostaje pełnomocnikiem Zarządu Miasta Gdańska ds. sprzedaży nieruchomości komunalnych, a po pół roku szefem samodzielnego Zespołu Marketingu Nieruchomości, którego zadaniem było tworzenie i realizowanie polityki sprzedaży nieruchomości komunalnych. W tym czasie należy do Zespołu Planowania Przestrzennego nadzorującego realizacje planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem interesu gminy w zakresie sprzedaży nieruchomości. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju miasta. Bierze udział w szkoleniu z procedur finansowania projektów ECOS-OUVERTURE w Brukseli oraz szkoleniu z finansowania dużych projektów inwestycyjnych (Training on Finance and Management) zorganizowane we Wiedniu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Swoją wiedzę na temat zarządzania metropolią pogłębia podczas kolokwium zorganizowanego przez ONZ.

Swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie zarządzania przestrzenią dzielił się ze studentami podyplomowego studium Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim prezentując "Prawne podstawy inwestycji i obrotu nieruchomościami" i Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Gdańskiej, omawiając temat "Projektowanie i zarządzanie przestrzenią miejską" oraz słuchaczami podyplomowego studium URB-EURO na Politechnice Gdańskiej, prezentując "Duże projekty urbanistyczne na podstawie Młodego Miasta w Gdańsku".


Ochrona tożsamości i dziedzictwa kultury oraz
rewitalizacje struktur urbanistycznych


Podczas studiów na Wydziale Architektury PG, Roman Sebastyański odbywa praktykę wakacyjną w PKZ (Pracowniach Konserwacji Zabytków) we Wrocławiu, poznając uwarunkowania prawno-organizacyjne oraz techniki konserwacji zabytków i uczestnicząc w dwóch projektach; renowacji i adaptacji kamienicy mieszczańskiej na Rynku Starego Miasta oraz rekonstrukcji spalonego hełmu wieży kościoła św. Elżbiety.

Pod koniec studiów wyjeżdża do Waszyngtonu, USA na praktykę organizowaną przez ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Pracując dla agencji federalnej HABS/HAER (Historic American Buildings Survey/Historic American Engineering Record) poznaje prawne, organizacyjne i techniczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury w USA (w szczególności dziedzictwa ery industrialnej). Bierze również udział w prezentacjach dwóch prestiżowych projektów rewitalizacyjnych: Pennsylvania Avenue i Union Station w Waszyngtonie. W ramach zajęć praktycznych uczestniczy w dokumentacji zabytkowego młyna wodnego (Pierce Mill) w Rock Creek Park w Waszyngtonie na zlecenie National Park Service. Poznaje również działalność Prints and Drawings Collections of American Institute of Architects (AIA), Foundation for Documents of Architecture przy National Gallery of Art oraz Prints and Photographs Division of the Library of Congress.

W Chicago zapoznaje się z działaniem miejskiej Komisji ds. Zabytków (Commission on Chicago Landmarks) realizującej ambitny program ochrony pół miliona chicagowskich, zabytkowych obiektów.

W okresie pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku nawiązuje kontakt z Institut Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida (Miejski Instytut Krajobrazu Miejskiego i Jakości Życia) w Barcelonie. Podczas trzech wizyt w tym mieście zapoznaje się z kompleksowym projektem rewitalizacji Barcelony - "Barcelona Posat Guapa" (Barcelono bądź piękniejsza).

We współpracy ze specjalistami z Rotterdamu, w ramach programu PRELUDE, finansowanego przez Unię Europejską, opracowuje i publikuje kompleksowy program rewitalizacji i rozwoju historycznego śródmieścia Gdańska (w granicach fortyfikacji nowożytnych) przy zachowaniu historycznych walorów tożsamości poszczególnych obszarów. Koncepcja ta została opublikowana w postaci dwóch broszur promocyjnych: CENTRUM i MILLENNIUM.

Obecnie współpracuje z firmą Synergia 99 w projekcie rewitalizacji 73 ha terenów postoczniowych w centrum Gdańska. Koncepcja nowej nadwodnej dzielnicy Gdańska o nazwie Młode Miasto jest zbudowana na kluczowych elementach tożsamości miejsca; średniowiecznych korzeniach (jak siatki urbanistyczne, czy nazwa pochodząca z 1380 roku), 150-letniej tradycji przemysłu stoczniowego oraz dziedzictwie Solidarności.

W 2005 roku zakłada fundację LEPSZE MIASTO której celem jest podnoszenie jakości życia w mieście, w tym również poprzez identyfikację i ochronę lokalnych tożsamości oraz rewitalizacje struktur urbanistycznych. Jednym z bieżących działań Fundacji jest realizacja projektu Wirtualne 3miasto.

głównaarchitekturanieruchomościzarządzaniewizerunek
EnglishKontakt